Super Kids 8-12 lat

Program Super Kids przeznaczony jest dla dzieci 8 – 12 lat na sześciu poziomach zaawansowania.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 70 min – 60 spotkań w ciągu roku – co daje 93 spotkania po 45 min.

ZALETY KURSU:

  • Rozwija umiejętność myślenia i koncentracji, a także ćwiczy techniki zapamiętywania.
  • Interesujące i zabawne historyjki prezentują i promują wartości prospołeczne.
  • Ćwiczenia na wizualizację pobudzają wyobraźnię i kreatywne myślenie, a liczne ćwiczenia plastyczne
  • stymulują i rozwijają inwencję twórczą dzieci.
  • Dwustronicowe lekcje CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) zapoznają uczniów z wiedzą i słownictwem z różnych dziedzin nauki za pośrednictwem języka angielskiego.

KONTYNUACJA:

  • ​Po ukończeniu kursu Super Kids naukę można kontynuować na odpowiednim poziomie Super Teens.

Szczegółowe informacje na temat kursów dla dzieci: