AUDYT JĘZYKOWY

Audyt językowy ma na celu ocenę kompetencji językowych pracowników firmy i wyznaczenie kierunków oraz metod pracy nad ich dalszym rozwojem językowym.

  1. Dopasowanie potrzeb językowych do wymagań na danym stanowisku pracy
  2. Ustalenie najlepszych metod nauczania dla danego pracownika
  3. Określenie zasad monitoringu postępów w nauce dla każdego pracownika

Polecamy trzy rodzaje audytów:

  1. Audyt Weryfikacyjny – polegający na zweryfikowaniu aktualnej znajomości języka obcego pracowników .
  2. Audyt Potrzeb – określenie potrzeb językowych na danym stanowisku .
  3. Audyt Postępu – ocena skuteczności przeprowadzonego szkolenia językowego pracowników – wewnętrzny – jeżeli szkolenie odbywa się na terenie firmy lub zewnętrzny – jeżeli pracownicy korzystają z firmy zewnętrznej poza siedzibą firmy.